วิธีสมัคร Yuwie

วิธีสมัคร Yuwie
การสมัคร Yuwie จะต้องมีผู้แนะนำ (Upline) เท่านั้น โดยท่านจะต้องขอ link จากผู้แนะนำ ซึ่งในที่นี้ก็คือ

http://r.yuwie.com/jikgogo

ให้ท่านคลิกตาม link ด้านบนและจะเป็นการเปิด website เข้าสู่การสมัครดังภาพ 1.1


ภาพ 1.1

ภาพ 1.1 เป็นหน้าต่างแรกที่เข้ามา ให้กดปุ่ม SIGN UP NOW เพื่อทำการสมัคร หลังจากกดปุ่ม SIGN UP NOW แล้ว ก็จะได้ดังภาพ 1.2
ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ


ภาพ 1.2

หลังจากที่กรอกข้อมูลใน ภาพ 1.2 เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next ก็จะได้ดังภาพ 1.3


ภาพ 1.3


ภาพ 1.3 นี้คือการถามซ้ำว่าคุณแน่ใจนะที่จะสมัครเป็น downline ของคนนี้
ถ้าสมัครแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะ ให้กด OK ผ่านเลยค่ะ ก็จะได้ดังภาพ 1.4


ภาพ 1.4

ภาพ 1.4 เป็นการแสดงข้อมูลอีกครั้งเพื่อความแน่ใจถ้าถูกต้องก็ให้ใส่ Verify Characters
ในช่องได้เลย แล้วก็กด Next จะได้รูป 1.5


ภาพ 1.5

ภาพ 1.5 นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหน้านี้เราสามารถปิดไปได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ทาง Yuwie จะส่งข้อความต้อนรับไปให้ทางเมลล์ที่เราสมัครไว้
พร้อมกับส่งลิ้งค์ให้เรา activate account (ยืนยันการสมัครสมาชิก)

ให้คุณไปเปิด email เพื่อคลิก activate email ของคุณ ให้คุณปิดหน้าต่าง 1.5 ไปก่อน
แล้วไปเปิด email ของคุณดังภาพ 1.6ภาพ 1.6
ภาพ 1.6 ในกรอบสีแดงเป็น email ที่ส่งมาจาก Yuwie คลิกเลยค่ะ จะได้ดังภาพ 1.7


ภาพ 1.7ภาพ 1.7 ในกรอบสีแดงเป็น link ที่ใช้ activate คลิกแล้วจะเปิด web ของ yuwie ขึ้นมาดังภาพ 1.8ภาพ 1.8

ภาพ 1.8 เป็นการบอกเราว่าตอนนี้เราได้สมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกที่ Control Panel
ก็จะได้ภาพ 1.9


ภาพ 1.9


ภาพ 1.10 หน้านี้เป็นหน้า control panel ที่ใช้ควบคุมทุกอย่างใน blog ของเรา ให้คลิก SET YOUR TIMEZONE ก็จะได้ภาพ 1.10


ภาพ 1.10

ภาพ 1.10 ให้เลือกเวลา ณ ปัจจุบันหรือใกล้เคียง แล้วคลิกที่ Set time zone ก็จะได้ภาพ 1.11


ภาพ 1.11

ภาพ 1.11 ให้เลือก Edit Profile ก็จะได้ภาพ 1.12ภาพ 1.12

ภาพ 1.12 ให้คลิก Change Your Photo ก็จะได้ภาพ 1.13


ภาพ 1.13

ภาพ 1.13 ให้คลิก Browse เพื่อเลือกรูปของตัวเอง แล้วก็ Upload ก็จะได้ภาพ 1.14ภาพ 1.14

ภาพ 1.14 หลักจากอัพโหลดเสร็จแล้วก็จะเห็นรูปตัวเองที่มุมด้านซ้าย ต่อไปให้คลิกที่ control pane จะได้ดังรูป 1.15


ภาพ 1.15

ภาพ 1.15 ให้คลิกขวาที่รูปตัวเองแล้วเปิด Open link in new window(เป็นการเปิดดูหน้า blog ของเรา) จะได้ดังรูป 1.16ภาพ 1.16

ภาพ 1.16 ก็คือหน้าตา blog ของเราค่ะ โดยที่ PERSONAL URL ก็คือ url ที่จะเข้า blog ของเรา


ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนสมัครสมาชิก หลังจากนี้ก็สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน Yuwie
ได้จากปุ่มด้านล่างนะคะ (สำคัญมาก)